Ἁγιασμός Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου καί Σχολῆς Βυζαντινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς γιά τό σχολ. ἔτος 2022-2023

02

Τόν Ἁγιασμό ἐνάρξεως λειτουργίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ι. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος, καθώς καί τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου που ἑδρεύουν στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ ὁμωνύμου Δήμου τέλεσε τήν Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος.  

Παρέστησαν Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Εὐστράτιος Σαραούδας, Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, π. Χρίστος Κυριακόπουλος, Γενικός Ἀρχιερατικός τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας, Διευθύντρια τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου κ. Αἰκατερίνη Καραμπάτσου, Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, π. Σωτήριος Αλεβιζάκης, προϊστάμενος τοῦ Ι.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, καθηγητές τῆς Σχολῆς καί τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, καθώς καί μαθητές αὐτῶν.

Μίλησαν οἱ Διευθυντές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καί τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου γιά τό ἔργο που ἐπιτελεῖται καί ἐν τέλει Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ἐπαίνεσε ὅλους ὅσους ἐργάζονται στούς τομεῖς αὐτούς.

Στο τέλος Σεβασμιώτατος ἀπένειμε τά πτυχία καί τά διπλώματα στούς σπουδαστές που ἀποφοίτησαν ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς κατά τό σχολικό ἔτος 2021-2022, ἐνῶ ἐπέδωσε βραβείο στούς μαθητές τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου που εἰσήχθησαν στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση.

 


Εκτύπωση   Email