Εκτύπωση

Τὸ παρεκκλήσιο εἶναι προκατασκευασμένο καὶ τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Μεταμόρφωσης στοὺς διαμορφωμένους χώρους πρασίνου του κτήματος Δηλαβέρη. Ἐκκλησιαστικὰ ἀνήκει στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως  τοῦ  Σωτῆρος καὶ πανηγυρίζει στὶς 4 Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους.