Εκτύπωση

Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως
Πρωτοψάλτης: Παῦλος Χάρης Θεολόγος – Καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Λαμπαδάριος: Βενέδικτος Γαρουφαλῆς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Διπλωματούχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων
Ἱεροψάλτης: Ἰωάννης Πούλης Στρατιωτικός - Διπλωματούχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Παρεκκλησίου Ἁγίου Στεφάνου
Ἱεροψάλτης: Ἰωάννης Νικολάου

001